Forskningsprojekt ”Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn och ungdomar med funktionsnedsättning”

Vill du vara med i en forskningsstudie som Linköpings universitet utför tillsammans med andra regioner?

Forskningsprojektet syftar bland annat till utveckla metoder för ökad delaktighet i habiliterande insatser. Projektet är ett samarbete mellan flera olika regioner och universitet i landet och består av två delar:

1) en del där vi kommer följa hur den psykiska hälsan och delaktigheten hos barn med olika funktionsnedsättningar utvecklas under barndomen

2) en del som syftar till att ta reda på hur barn och föräldrars delaktighet i habiliteringsprocessen kan utvecklas.

Tanken är att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras föräldrar ska involveras i projektets olika delar på olika sätt. Projektet kommer bland annat att rekrytera referensgrupper bestående av ungdomar (två), föräldrar (två), professionella (habiliteringspersonal) och forskare i de regioner som är delaktiga i projektet. För ungdomarna och föräldrarna kommer det att utgå viss ersättning för deltagande i referensgrupperna.

Bifogat finns en broschyr mer med detaljer om projektet och en broschyr där du kan läsa mer om just referensgrupperna.

Låter det intressant? För mer information kontakta:

Magnus Ivarsson

Doktorand på avdelningen för handikappvetenskap, Linköpings universitet

Tel. 013-28 46 20

PMH beskrivning av projektet PMH Info om referensgrupper